Opracowanie prezentuje opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i zawiera informacje z zakresu m.in.: rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen, charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wybrane dane zaprezentowano w przekrojach według sektorów, form własności, sekcji i wybranych działów PKD 2007.