Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, cen, rolnictwa, przemysłu, budownictwa oraz mieszkań. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Niektóre informacje zaprezentowano w przekrojach według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.