Informacja prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie warmińsko-mazurskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Podstawowym celem Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności jest uzyskanie danych o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej.