Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 1 kwartale 2023 r.