Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 1 kwartale 2024 r.