Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 4 kwartale 2023 r.