Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 3 kwartale 2023 r.