Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2 kwartale 2023 r.