Niniejsze opracowanie stanowi prezentację wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w zakresie wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne mieszkań i budynków, w których były zlokalizowane mieszkania w województwie warmińsko-mazurskim.