Opracowanie zawiera wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie stanu cywilnego, kraju urodzenia i poziomu wykształcenia ludności. Prezentuje również podstawowe informacje dotyczące osób niepełnosprawnych, gospodarstw domowych oraz cudzoziemców przebywających w województwie warmińsko-mazurskim