Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 r.