Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunki mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.06.2024

Opracowanie przedstawia wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych w tych budynkach. Zawiera ona również informacje na temat liczebności mieszkań w różnorodnych przekrojach, w tym w szczególności mieszkań zamieszkanych, czy też podmiotów będących właścicielami mieszkań. Przedmiotem analiz są też informacje o wyposażeniu budynków w instalacje techniczno-
-sanitarne. Przedstawiono również dane na temat jakościowych aspektów istniejących zasobów mieszkaniowych, tj. wielkości i wieku mieszkań, ich wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne, warunków mieszkaniowych ludności. Dane zamieszczone w części tabelarycznej umożliwiają szczegółową charakterystykę budynków mieszkalnych według form własności, czy też okresu wybudowania budynku. Opracowanie zawiera uwagi metodologiczne, które obejmują podstawy prawne, cel i zakres spisu oraz źródła danych. Komentarz analityczny jest uzupełniony prezentacją graficzną w postaci map i wykresów. Część tabelaryczna (dostępna w wersji elektronicznej) składa się z tablic przeglądowych zawierających porównanie danych ze spisów w latach 2011 i 2021 oraz tablic wynikowych z danymi ze spisu w 2021 r.

Wyniki spisu są zaprezentowane dla województwa, wybrane zjawiska przedstawione na poziomie powiatowym i gminnym, a ważniejsze informacje pokazane w odniesieniu do innych województw. Dane w szerszym zakresie tematycznym są opublikowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl w Banku Danych Lokalnych oraz w obszarze tematycznym Spisy Powszechne.

Do góry