Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników NSP 2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.01.2024

Opracowanie przedstawia wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Publikacja prezentuje stan i strukturę demograficzną województwa warmińsko-mazurskiego, charakterystykę ludności w zakresie kraju urodzenia, posiadanego obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej oraz poziomu wykształcenia. Przedstawia dane o osobach z niepełnosprawnościami, osobach przebywających w obiektach zbiorowego zamieszkania, a także migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności. Opracowanie zawiera uwagi ogólne, które obejmują podstawy prawne, cel i zakres spisu oraz źródła danych. Komentarz analityczny jest uzupełniony prezentacją graficzną w postaci map i wykresów. Część tabelaryczna (dostępna w wersji elektronicznej) składa się z tablic przeglądowych zawierających porównanie danych ze spisów w latach 2011 i 2021 oraz tablic wynikowych z danymi ze spisu w 2021 r.

Wyniki spisu są zaprezentowane dla województwa, wybrane zjawiska przedstawione na poziomie powiatowym i gminnym, a ważniejsze informacje pokazane w odniesieniu do kraju i innych województw. Dane w szerszym zakresie tematycznym są opublikowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl w Banku Danych Lokalnych oraz w obszarze tematycznym Spisy Powszechne.

Do góry