Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obszary wiejskie w Polsce w 2022 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.03.2024
Częstotliwość wydania: Co 2 lata

Informacje zawarte w opracowaniu dają statystyczną podstawę dla programowania rozwoju obszarów wiejskich w zmieniającym się otoczeniu oraz umożliwiają monitorowanie zmian zachodzących na tych obszarach.

Publikacja przedstawia stan obecny i przemiany zachodzące na obszarach wiejskich na poziomie krajowym oraz regionalnym w latach 2015 i 2022. Przeprowadzona analiza wskazuje na duże zróżnicowanie terytorialne obszarów wiejskich zarówno pod względem społeczno-ekonomicznym, jak i środowiskowym. Dynamika zmian została zaprezentowana również w odniesieniu do Polski ogółem oraz sytuacji w miastach. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracjami graficznymi w postaci map i wykresów.

W opracowaniu przedstawiono analizę w zakresie cech demograficznych, sytuacji ekonomicznej ludności, infrastruktury technicznej i społecznej, działalności pozarolniczej i rolnictwa, środowiska naturalnego oraz źródeł finansowania obszarów wiejskich. Ukazanie tak szerokiego zakresu informacji w przekrojach o różnym stopniu szczegółowości możliwe jest dzięki zastosowaniu identyfikatorów Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), jak również typologii terytorialnych Eurostatu i OECD, definiujących regiony miejskie i wiejskie.

Dodatkowo, w bieżącej edycji publikacji wybrane dane zostały zaprezentowane według Delimitacji Obszarów Wiejskich (DOW), opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Celem DOW jest zapewnienie jednolitej prezentacji wyników badań statystycznych dotyczących obszarów wiejskich. W ramach Delimitacji wyróżniono następujące grupy obszarów wiejskich: aglomeracyjne dużej gęstości, aglomeracyjne małej gęstości, pozaaglomeracyjne dużej gęstości oraz pozaaglomeracyjne małej gęstości.

Dla celów porównawczych, oprócz analizy zagadnień rozwojowych w wyżej wymienionych przekrojach terytorialnych, w publikacji po raz pierwszy zaprezentowano również analizę dla krajowych obszarów strategicznej interwencji (OSI), zdefiniowanych w KSRR 2030 jako gminy zagrożone trwałą marginalizacją.

W bieżącym wydaniu publikacji zaprezentowano również wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dotyczące ludności, gospodarstw domowych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Do góry