Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Atlas statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 23.07.2018
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

W 2018 r. mija 100 lat od utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Olsztynie przygotował publikację „Atlas statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego" przedstawiającą najważniejsze procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w naszym regionie.

Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji statystycznych ujętych w sześciu działach tematycznych opisujących: położenie i podział administracyjny województwa, kapitał ludzki, jakość życia, gospodarkę oraz środowisko. W ostatnim dziale przedstawiono wybrane informacje o województwie na tle regionów (NUTS 2) Unii Europejskiej. Opisywane zjawiska zaprezentowano na wykresach, kartogramach i kartodiagramach. Podstawowy zakres informacji przedstawiono na mapach dla 2016 r. lub kolejnego dostępnego roku, częściowo także w odniesieniu do 2000 lub 2010 r. Dodatkowo wybrane zagadnienia zaprezentowano na wykresach w retrospekcji od 2000 r. Aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe ujęte w opracowaniu odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu, a następnie monitorowaniu i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym.

Głównym źródłem danych wykorzystanych w publikacji są zasoby informacyjne statystyki publicznej, natomiast dla zobrazowania zjawisk w porównaniach regionów Unii Europejskiej – baza Eurostat. Ponadto wykorzystane zostały dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Regulacji Energetyki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych instytucji.

Do góry