Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-ekonomiczną Gdańska, Olsztyna, Kaliningradu i Sankt Petersburga w 2017 r.