W województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 80,5 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 2,5% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. 88,8 tys., tj. 2,8%). Wyjeżdżających do pracy było tu trzy razy więcej niż przyjeżdżających – iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 0,37 i należał do najniższych w Polsce.


Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przyjętą metodyką badania, w liczbie dojeżdżających do pracy uwzględnione zostały przepływy między gminami danego województwa i innych województw, w tym również między częścią miejską i wiejską we wszystkich gminach miejsko-wiejskich.