Statystyka Olsztyna jest opracowaniem miesięcznym zawierającym podstawowe informacje charakteryzujące stolicę województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczące rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz podmiotów gospodarczych. Wybrane informacje są zaprezentowane według wybranych sekcji w układzie PKD 2007. Materiał statystyczny jest uzupełniony graficznie za pomocą wykresów.

Opracowanie prezentowane jest w formie interaktywnej, dostępnej pod adresem

https://statystykamiast.stat.gov.pl/olsztyn

która umożliwia indywidualny wybór zakresu tematycznego, dostosowanego do potrzeb użytkownika.

Pod adresem https://statystykamiast.stat.gov.pl/ dostępna jest również możliwość generowania opracowań miesięcznych charakteryzujących pozostałe miasta wojewódzkie.