Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.01.2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, 1641) określająca m.in. zasady prowadzenia badań statystycznych, oraz coroczne Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Tożsamość każdego ankietera na terenie województwa można potwierdzić u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Marty Majewskiej, tel. 89 524-36-31, e-mail: lub u koordynatorów badań.

 

BADANIA STATYSTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ ANKIETERÓW I TELEANKIETERÓW W 2022 ROKU

Nazwa badania Formularze Termin realizacji badania Koordynator badania
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym A-KR I, VII Justyna Szafaryn-Białas
tel. 89 524-36-87
e-mail:
Badanie aktywności ekonomicznej ludności ZG, ZD badanie
realizowane przez cały rok
Alicja Żukiewicz
tel. 517 482 471
e-mail:
Badanie budżetów gospodarstw domowych BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04 badanie
realizowane przez cały rok
Agnieszka Żelazowska
tel. 89 524-36-33
e-mail:

Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych
 
C-02-1, C-02-2, C-02-3, C-07-1, C-08-1 badanie
realizowane przez cały rok
Joanna Łukowiec
tel. 517 439 457
e-mail:
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B XII Justyna Szafaryn-Białas
tel. 89 524-36-87
e-mail:
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S VI, XII Justyna Szafaryn-Białas
tel. 89 524-36-87
e-mail:
Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych E-GD I Agnieszka Żelazowska
tel. 89 524-36-33
e-mail:
Europejskie badanie dochodów i warunków życia ludności EU-SILC-G, EU-SILC-I IV-VI Agnieszka Żelazowska
tel. 89 524-36-33
e-mail:
Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) KGD badanie realizowane przez cały rok Alicja Żukiewicz
tel. 517 482 471
e-mail:
Notowanie cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych R-CT badanie realizowane przez cały rok Joanna Łukowiec
tel. 517 439 457
e-mail:
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej PDP, BRG, BRGp badanie realizowane przez cały rok Elżbieta Karpiak
tel. 89 524-36-85
e-mail:
Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym PNZ I, II, III Alicja Żukiewicz
tel. 517 482 471
e-mail:
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10G, SSI-10I IV-V Agnieszka Żelazowska
tel. 89 524-36-33
e-mail:
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych OS-GD I, II, III Alicja Żukiewicz
tel. 517 482 471
e-mail:
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach PKZ I, IV, VII, IX Magdalena Terlecka
tel. 89 524-36-62
e-mail:

Więcej informacji o badaniach ankietowych


Do góry