Urząd Statystyczny w Olsztynie informuje, że na terenie gminy Barczewo lub gminy Dywity w drugiej połowie stycznia 2019 r., podczas wykonywania obowiązków służbowych, nasz ankieter zgubił legitymację o numerze S28/0115 (wzór zamieszczamy poniżej). Legitymacja została już unieważniona.

W przypadku odnalezienia zgubionej legitymacji prosimy o jej niezwłoczne dostarczenie na nasz adres: Urząd Statystyczny w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 78/82, 10-555 Olsztyn lub kontakt z sekretariatem Urzędu pod nr tel. 89 524 36 66.

Ewentualne przypadki bezprawnego wykorzystania tego dokumentu prosimy zgłaszać bezpośrednio na policję.

Po więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera, zapraszamy na stronę internetową GUS: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm