Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.01.2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) określająca m.in. zasady prowadzenia badań statystycznych, oraz coroczne Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Tożsamość każdego ankietera na terenie województwa można potwierdzić u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Teresy Bojto, tel. 89 524-36-31, e-mail:   lub u koordynatorów badań.

 

BADANIA STATYSTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ ANKIETERÓW W 2017 ROKU

Nazwa badania Formularze Termin realizacji badania Koordynator badania
Ankietyzacja Polaków na granicy zewnętrznej w ramach pracy metodologicznej „Doskonalenie metodologii zintegrowanych badań statystycznych w zakresie podróży” PZ 5 razy w kwartale Elżbieta Karpiak
tel. 89 524-36-85
e-mail:
Badanie aktywności ekonomicznej ludności ZG, ZD badanie
realizowane przez cały rok
Alicja Żukiewicz
tel. 89 524-36-09
e-mail:
Badanie budżetów gospodarstw domowych BR-01, BR-01a, BR-04 badanie
realizowane przez cały rok
Agnieszka Żelazowska
tel. 89 524-36-33
e-mail:

Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych
 
C-02-10, C-02-11, C-02-13, C-02-30, C-02-40 badanie
realizowane przez cały rok
Joanna Łukowiec
tel. 89 524-36-32
e-mail:
Badanie cen towarów i usług niekonsumpcyjnych  C-02-50 badanie
realizowane przez cały rok
Joanna Łukowiec
tel. 89 524-36-32
e-mail:
Europejskie badanie dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC) EU-SILC-G, EU-SILC-I V-VII Agnieszka Żelazowska
tel. 89 524-36-33
e-mail:
Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) KGD-1 badanie realizowane przez cały rok Alicja Żukiewicz
tel. 89 524-36-09
e-mail:
Kształcenie dorosłych KD-2G, KD-2I I-II Alicja Żukiewicz
tel. 89 524-36-09
e-mail:
Notowanie cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych R-CT badanie realizowane przez cały rok Joanna Łukowiec
tel. 89 524-36-32
e-mail:
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych DS-50G, DS-50I I Agnieszka Żelazowska
tel. 89 524-36-33
e-mail:
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej PDP, BRG, BRGp 7 razy w kwartale Elżbieta Karpiak
tel. 89 524-36-85
e-mail:
Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń). Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B VI-VII, XII Marta Majewska
tel. 89 524-36-87
e-mail:
Pogłowie i produkcja świń. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S III, VI-VII, XII Marta Majewska
tel. 89 524-36-87
e-mail:
Pracujący na własny rachunek ZD-R II kwartał Alicja Żukiewicz
tel. 89 524-36-09
e-mail:
Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych. Badanie sadów według gatunków i odmian R-r-s XI  Marta Majewska
tel. 89 524-36-87
e-mail:
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach PKZ I, IV, VII, X Joanna Łukowiec
tel. 89 524-36-32
e-mail:
Użytkowanie gruntów R-CzBR XI Marta Majewska
tel. 89 524-36-87
e-mail:
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10G, SSI-10I IV-V Agnieszka Żelazowska
tel. 89 524-36-33
e-mail:

Więcej informacji o badaniach ankietowych


Do góry